Máy lọc nước

Máy lọc nước tủ đứng

Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
 • Model O-I229/A
 • Cấp lọc 9
 • Công suất 20L/H
 • Hệ thống lõi lọc 9 CẤP
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
6.750.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ
Xem thêm
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
8.170.000 VNĐ 6.900.000 VNĐ
Xem thêm
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
 • Model K9IQ-2
 • Cấp lọc 9
 • Công suất 20L/H
 • Hệ thống lõi lọc 9 CẤP
 • Màng + Đèn UV
8.800.000 VNĐ 7.390.000 VNĐ
Xem thêm

Máy lọc nước để bàn

Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
7.000.000 VNĐ 5.850.000 VNĐ
Xem thêm
 • Công suất 10L/H
 • Màng RO

Máy lọc nước để gầm – không tủ

Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
 • Cấp lọc 8
4.840.000 VNĐ 4.014.000 VNĐ
Xem thêm
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
6.040.000 VNĐ 5.050.000 VNĐ
Xem thêm
Giảm giá!
 • BÁN CHẠY
 • còn hàng
 • Cấp lọc 9
6.410.000 VNĐ 5.350.000 VNĐ
Xem thêm
 • Còn hàng
 • Model KT-ERO80
 • Cấp lọc 8
 • Công suất 10L/H
 • Màng RO - USA
 • Còn hàng
 • Model KT-K8I-1
 • Cấp lọc 8
 • Màng RO - USA
 • Còn hàng
 • Model KT-KS80
 • Cấp lọc 8
 • Công suất 10L/H - 20L/H
 • Màng RO
 • Còn hàng
 • Model KT-KT80
 • Công suất 10L/h
 • Màng RO
 • Còn hàng
 • Công suất 80L/h
 • Màng RO

Máy lọc nước bán công nghiệp

 • Còn hàng
 • Cấp lọc 6
 • Công suất 30L/H
 • Màng RO 2
 • Còn hàng
 • Cấp lọc 6
 • Công suất 50L/H
 • Màng RO USA
 • Còn hàng
 • Cấp lọc 6
 • Công suất 80L/H
 • Màng RO - USA